Podporuje mojeID

DODACÍ a PLATEBNÍ PODMÍNKY
Dodací a platební podmínky

 

1.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•    v hotovosti při osobním převzetí
•    dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce;
•    bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 2100207251/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
1.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (náklady spojené s přepravou).
1.3.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.4.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.5.      Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
1.6.     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Smluvním přepravcem prodávajícího je společnost Geis.
Ceny přepravy :
•    platba předem - geis Point - odběrní místo - Kč 85,-
•    platba dobírkou – cena přepravy kč 115,-
•    platba převodem předem na účet prodávajícího – cena přepravy Kč 90,-

- platba při převzetí zboží v hotovosti v sídle, provozovně společnosti nebo jiném místě dle dohody  – cena přepravy Kč 0,-
•    balné zdarma u všech druhů přepravy - Kč 0,-
•    balné zpoplatněno pouze v případě speciálního přání zákazníka (dárkové balení atd.), cena dle složitosti balení dle specifik zákazníka na dotaz na emailové adrese: ceedahracky@seznam.cz.
1.7.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání do 5 dní, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každý započatý den a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
1.8.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V tomto případě je kupující povinen náklady uhradit předem na účet prodávajícího.
1.9.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat poznámku o poškození obalu do přepravního listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (přepravního listu) kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

REKLAMACE - porušení zboží při přepravě:

99% balíků chodí naprosto v pořádku, ale bohužel se někdy může stát, že přepravce po cestě k Vám zboží rozbije, či nějak znehodnotí. Obratem Vám pošleme nové zboží, ale je nutno doložit následující podklady :

Reklamaci je nutno nahlásit do 48 hodin od obdržení balíku, jinak nemůže být uznána.

1. Pokud je obal viditělně poškozen, i minimálně, nebo karton znehodnocen, promáčknut aj.,příjemce je povinen sepsat s přepravcem Zápis o škodě.

2. Prosíme taktéž o následující fotodokumentaci, aby mohla být reklamace uznána:

- foto celého balíku se štítkem přepravce, v místě, kde je karton poškozen - i miminálně. pokud poškozen venkovní obal není, tak foto balíku se štítkem přepravce z jakékoli strany.

- foto uvnitř balíku, jak bylo zboží zabaleno

- foto poškozeného zboží

- zboží nevyhazujte, obal ponechejte, je možné, že si přepravce vyžádá více fotodokumentace

Děkujeme za pochopení, usnadníte nám reklamační proces a Vy budete mít obratem nové zboží.